Lobos


Lobos
Sp Lòbosas Ap Lobos L Argentina (Buenos Airių p-ja); s. Atlante, Š Kuba; kyš. Meksikoje (Sonoros v-ja)

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.